Cơ chế giá hợp lý được xem là yếu tố quan trọng nhất để giải nút thắt DPPA

Có thể mua bán điện mặt trời mái nhà trực tiếp không qua EVN

Có thể mua bán điện mặt trời mái nhà trực tiếp không qua EVN – Đây là nội dung được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu ra vào ngày 20/5 tại thông báo kết luận về cơ chế mua bán trực tiếp giữa bên phát năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng …

Có thể mua bán điện mặt trời mái nhà trực tiếp không qua EVN Read More »