Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2024 ( Vietnam Energy Transition Forum 2024)

Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2024

“Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2024” là một chương trình đáng chú ý đồng hành cùng ENTECH HANOI 2024 diễn ra vào chiều ngày 27/6/2024 tại Hà Nội. Chương trình do Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội và Tổ chức …

Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2024 Read More »