Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Dự án điện năng lượng mặt trời 2,385 MWp cho công ty điện Khởi Phát

Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 2,385 MWp cho công ty điện Khởi Phát:

  • Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện Khởi Phát
  • Công suất: 2.385 MWp
  • Địa điểm: Long Thành – Đồng Nai
  • Tấm pin sử dụng: Canadian CS3W-450MS
  • Số lượng tấm pin: 5300 tấm
  • Inverter sử dụng: Sungrow SG110CX
  • Số lượng inverter: 20
  • Sản lượng điện dự kiến của hệ thống 33.600 MWh/năm

Hình ảnh dự án:

Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 2,385 MWp cho công ty điện Khởi Phát Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 2,385 MWp cho công ty điện Khởi Phát

Xem thêm:

Chia sẻ:

Tin tức liên quan

0966966819