Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Hiệu suất tấm Pin mặt trời là gì?

Thông số kỹ thuật của tấm pin thường được in trên nhãn hoặc trong các tài liệu Catalog của tấm pin. Các thông số này khá khó để hiểu, tuy nhiên nó là rất quan trọng, do nó liên quan trực tiếp để ta có thể tính toán thiết kế và lựa chọn những thiết bị cụ thể cho hệ thống điện mặt trời. Dưới đây Intech Energy xin giải thích để các bạn có thể hiểu rõ hơn về hiệu suất pin năng lượng mặt trời.

1. Hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời (đơn vị %)

Là tỉ số giữa công suất tối đa của tấm pin (tại điều kiện STC) chia cho diện tích bề mặt tấm pin mặt trời.

n = Pmax/S x 100%

          Trong đó:

n: Hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời

Pmax: Công suất tối đa của tấm pin tại điều kiện STC (kWp)

S: Diện tích tấm pin năng lượng mặt trời (m2)

Ví dụ thực tế:

Tấm pin Canadian Solar mã CS3W-450MS

hiệu suất Tấm pin Canadian Solar mã CS3W-450MS

            Theo tài liệu tấm pin ta có:

             P = 450 W = 0,45 kW

             S = 2,1081,048 = 2,21 m2

n = Pmax/S x 100% = (0,45)/2,21 x 100% = 20,36% (~ 20,4%)

Như vậy với các tấm pin cùng công suất, tấm pin có hiệu suất lớn sẽ tiết kiệm diện tích lắp đặt.

2. Hiểu lầm về hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời.

a, Tấm pin có công suất cao hơn có hiệu suất lớn hơn.

Thực tế có rất nhiều khách hàng hiểu lầm rằng tấm pin có công suất cao hơn có hiệu suất cao hơn. Ví dụ sau minh chứng cho hiểu lầm đó.

Hiệu suất tấm pin mặt trời

Tấm pin công suất 370W có hiệu suất lên tới 21,4% (top rất cao hiện tại) vượt trội hơn rất nhiều tấm pin có công suất 430-500W.

b, Tấm pin có hiệu suất cao hơn, chất lượng tốt hơn.

Chất lượng tấm pin phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, hiệu suất tấm pin cũng là một thông số tham khảo. Tuy nhiên nếu kết luận tấm pin có hiệu suất cao hơn chất lượng tốt hơn thì chưa hoàn toàn chính xác.

Xem thêm:

Giải pháp lắp đặt điện năng lượng mặt trời

Giải pháp đầu tư điện năng lượng mặt trời

Tấm pin mặt trời có thể hoạt động vào ban đêm hay không?

Công nghệ lưu trữ năng lượng sẽ giúp điện mặt trời và điện gió thực chất là gì?

Công nghệ xử lý tấm pin năng lượng mặt trời trong tương lai

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Tin tức liên quan

0966966819