Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 72kWp cho gia đình Anh Tùng

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 72kWp cho gia đình Anh Tùng

  • Công suất: 72 kWp
  • Địa điểm: Đông Anh – Hà Nội
  • Tấm pin sử dụng: Canadian CS3W-450MS
  • Số lượng tấm pin: 160 tấm
  • Inverter sử dụng: SG8K3D
  • Số lượng inverter: 02
  • Sản lượng điện dự kiến của hệ thống 105.12 MWh/năm

Hình ảnh thực tế:

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 72kWp cho gia đình Anh Tùng

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 72kWp cho gia đình Anh Tùng

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 72kWp cho gia đình Anh Tùng

Xem thêm:

Chia sẻ:

Tin tức liên quan

0966966819