Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 7kWp cho gia đình Anh Tùng

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời 7kWp cho gia đình Anh Tùng

  • Công suất: 7,2 kWp
  • Địa điểm: Đông Anh – Hà Nội
  • Tấm pin sử dụng: Canadian CS3W-445MS
  • Số lượng tấm pin: 18 tấm
  • Inverter sử dụng: SG8K3D
  • Số lượng inverter: 01
  • Sản lượng điện dự kiến của hệ thống 9.000 kWh/năm

Hình ảnh thực tế:

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Tin tức liên quan

0966966819