CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Tất cả cán bộ nhân viên Intech Energy luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hướng về sứ mệnh "kiến tạo cuộc sống xanh" và luôn kiên tâm theo đuổi

TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

Intech Energy hướng về tầm nhìn và mục tiêu trở thành công ty phát triển về năng lượng xanh hàng đầu Việt Nam và phát triển bền vững trọng tâm vào các lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực cung cấp sản phẩm và phụ kiện điện mặt trời.

2. Lĩnh vực điện mặt trời hộ gia đình.

3. Lĩnh vực điện mặt trời doanh nghiệp, nhà máy.

4. Lĩnh vực đầu tư dự án điện mặt trời.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Trách nhiệm:
– Với bản thân: Luôn cầu tiến, lắng nghe, chia sẻ và có ý chí vươn lên.
– Với khách hàng: Làm việc với sự trách nhiệm và tận tân.
– Với tổ chức: Đặt trách nhiệm với tổ chức lên cao nhất trong suy nghĩ và hành động.
2. Tận tâm:
Luôn tận tâm với Khách hàng – Đồng nghiệp – Tổ chức cả trong suy nghĩ và hành động.
3. Hướng đến:
–  Cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và bền vững hơn.

SỨ MỆNH

Kiến tạo cuộc sống xanh !

1. Ở Intech Energy mọi người đều có cơ hội phát triển để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn, ấm no và hạnh phúc hơn .

2. Kiến tạo năng lượng xanh để phụng sự con người và xã hội, xây dựng cuộc sống xanh và bền vững.

 

 

0966966819