HOÀNG HỮU THẮNG

Chủ tịch HĐQT

Là cổ đông sáng lập Công ty CP Năng Lượng Xanh Intech Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty.

Dưới sự lãnh đạo và điều hành của Ông, Intech Energy đã có những bước phát triển đột phá và tạo được vị thế như hiện nay; đồng thời với những định hướng chiến lược dài hạn và trung hạn một cách rõ nét, Ông đã tạo được nền tảng vững chắc, làm tiền đề cho Công ty phát triển vững bền trong tương lai.

TRẦN VĂN NHƠN

Giám đốc 

Tốt nghiệp đai học Bách Khoa Hà Nội. Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và đào tạo. Hiện tại Ông kiêm nghiệm chức vụ Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Intech Energy trong khối tập đoàn Intech Holdings. Dưới sự lãnh đạo và điều hành của Ông, Intech Energy đã có những bước phát triển đột phá và tạo được vị thế như hiện nay;

ĐINH VĂN HƯNG

Trưởng phòng kinh doanh

LƯƠNG VĂN THANH

Trưởng phòng kỹ thuật tổng thầu

 

TRỊNH THỊ LUÂN

Kế toán trưởng

TRẦN VĂN NHƠN

Trưởng phòng đầu tư dự án

0966966819