Điện mặt trời hòa lưới

CHI NHÁNH | INTECH ENERGY

GIỚI THIỆU

Năng lượng là nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển của mọi ngành Kinh Tế – Xã Hội. 

Ra đời với sứ mệnh “Nơi kiến tạo cuộc sống xanh”, INTECH ENERGY tạo sự khác biệt từ chất lượng sản phẩm đến tiêu chuẩn dịch vụ hàng đầu. Intech Energy cung cấp giải pháp tối ưu cho bài toán thiếu hụt năng lượng với giá trị kinh tế cao, lâu dài và bền vững.  

HỆ THỐNG CHI NHÁNH

HỆ THỐNG INTECH ENERGY

Intech Energy Hồ Chí Minh

Intech Energy Tây Nguyên

Intech Energy Đà Nẵng

Intech Energy Hà Nội

dai-ly
0966966819