Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 5,4 kWp tại Việt Trì - Phú Thọ

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 5,4 kWp tại Việt Trì – Phú Thọ

Intech Energy đã áp dụng và đẩy mạnh sự phát triển của giải pháp lắp đặt hệ thống điện mặt trời hybrid (hoà lưới có lưu trữ). Giải pháp điện mặt trời hybrid là sự kết hợp giữa giải pháp điện mặt trời hoà lưới  và hệ thống điện mặt trời độc lập nên tính …

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ 5,4 kWp tại Việt Trì – Phú Thọ Read More »