Mô Hình ESCO

Giải pháp ESCO- Lắp đặt điện mặt trời với chi phí “0đ”

Mô hình giải pháp ESCO (Energy Service Company) – Mô hình công ty dịch vụ về năng lượng cung cấp giải pháp năng lượng bao gồm thiết kế, thực hiện dự án và quản lý vận hành, quản lý rủi ro. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hệ thống điện mặt trời để tiết kiệm chi phí sử dụng điện có thể kết mô hình ESCO mà không chịu bất cử rủi ro gì về đâu tư và vốn.