Hội Thảo Doanh Nghiệp Xanh Đồng Hành Và Phát Triển Bền Vững

Sự kiện Hội thảo Doanh nghiệp xanh đồng hành và phát triển bền vững diễn ra vào ngày 29.8.2023 tại khách sạn Hyatt Regency West Hanoi do công ty Cổ Phần Phát triển Năng Lượng Xanh Intech Việt Nam (Intech Energy) là đơn vị tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thảo …

Hội Thảo Doanh Nghiệp Xanh Đồng Hành Và Phát Triển Bền Vững Read More »