Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Dự án điện năng lượng mặt trời 992×3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước

Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 992×3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước:

  • Công ty TNHH một thành viên năng lượng Đồng Tâm Bình Phước
  • Công suất: 992×3 kWp
  • Địa điểm: Đồng Phú-Bình Phước
  • Tấm pin sử dụng: AE400HM6L-72
  • Số lượng tấm pin: 2480×3 = 7440 tấm
  • Inverter sử dụng: SMA Sunny Tripower Core 2 (STP 110-60)
  • Số lượng inverter: 9×3 = 27
  • Sản lượng điện dự kiến của hệ thống 46.800 MWh/năm

Hình ảnh dự án:

dự án điện năng lượng mặt trời 992x3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước

dự án điện năng lượng mặt trời 992x3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước

dự án điện năng lượng mặt trời 992x3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước

Xem thêm:

Chia sẻ:

Tin tức liên quan

0966966819