Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Dự án điện năng lượng mặt trời 992×3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước

Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 992×3 kWp tại Đồng Tâm Bình Phước:

  • Công ty TNHH một thành viên năng lượng Đồng Tâm Bình Phước
  • Công suất: 992×3 kWp
  • Địa điểm: Đồng Phú-Bình Phước
  • Tấm pin sử dụng: AE400HM6L-72
  • Số lượng tấm pin: 2480×3 = 7440 tấm
  • Inverter sử dụng: SMA Sunny Tripower Core 2 (STP 110-60)
  • Số lượng inverter: 9×3 = 27
  • Sản lượng điện dự kiến của hệ thống 4.560.00kWh/năm

Hình ảnh dự án:

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Tin tức liên quan

0966966819