Điện mặt trời cho doanh nghiệp

Dự án điện năng lượng mặt trời 998 kWp cho công ty cổ phần KTH Gia Lai

Thông tin dự án điện năng lượng mặt trời 998 kWp cho công ty cổ phần KTH Gia Lai:

  • Công suất: 998kWp
  • Địa điểm: Gia Lai
  • Tấm pin sử dụng: Risen RSM144-7-445BMDG
  • Số lượng tấm pin: 2242 tấm
  • Inverter sử dụng: Sungrow SG110CX
  • Số lượng inverter: 9
  • Sản lượng điện dự kiến của hệ thống 15.600 MWh/năm

Một số hình ảnh dự án:

dự án điện năng lượng mặt trời 998 kWp cho công ty cổ phần KTH Gia Lai

dự án điện năng lượng mặt trời 998 kWp cho công ty cổ phần KTH Gia Lai

dự án điện năng lượng mặt trời 998 kWp cho công ty cổ phần KTH Gia Lai

Xem thêm:

Chia sẻ:

Tin tức liên quan

0966966819